Joieria Gracia

Joiería Gràcia
Pg. Gracia, 46 bajo
08007 Barcelona
Tf. 96 215 55 51

Español | Clients | Contacte

Termes i Condicions

Aquesta página (juntament amb els documents als quals es fa referència) conté els Termes i Condicions (els “Termes i Condicions”) de compra dels productes (els “Productes”) que apareixen en la nostra pàgina web http://www.joyeriagracia.com (la “Web”). Llig-los detingudament abans de realizar qualsevol compra. La realització d’una Comanda implica l’acceptació d’aquests Termes i Condicions. Pots imprimir-los i conservar una còpia dels mateixos per a futures consultes.

1. Sobre nosaltres

1.1 Tens a la teva disposició totes les dades referents a Joieria Gràcia en la “Nota Legal”.

1.2 Aquests Termes i Condicions regeixen la venda als clients de qualsevol dels Productes que apareixen en la nostra Web. La realització d’una Comanda constitueix l’acceptació legalment vinculant dels dits Termes i Condicions.

2. El teu estat

En realitzar una Comanda en la nostra Web, assegures que:
- Ets major de divuit anys.
- Resideixes en Espanya.

3. Aplicació

3.1 Aquests Termes i Condicions seran aplicables a qualsevol Comanda o Contracte realitzat o per realizar amb l’objectiu de vendre i distribuir els nostres Productes. La realització d’una Comanda o una ordre d’enviamento l’acceptació del lliurament dels Productes constitueix l’acceptació sense reserves d’aquests Termes i Condicions. Cap d’aquests Termes i Condicions afectarà als teus drets establerts per la llei (incloent-hi el dret de reclamar que els Productes adquirits d’un negoci han de correspondre’s amb la seva descripció, complir els seus objectius i ser d’una qualitat satisfactòria).

3.2 Aquests Termes i Condicions prevaleran per damunt de qualsevol document independent que se subscrigui. Queda exclosa qualsevol condició que sotmesis, proposis o estipulis en qualsevol format i moment, ja siga per escrit, per correu electrònic o oralment.

4. Formalització dels Contractes

4.1 Per poder realitzar una Comanda has de crear un compte en la Web i seguir les instruccions sobre cóm realitzar la Comanda i modificar-la abans de donar-la per finalitzada.

4.2 Independentment de qualsevol preu previ que hagis vist o escoltat, una vegada seleccionat el Producte per a la teva Comanda se’t mostrarà el preu corresponent (en la Web), que inclourà l’IVA, en cas que l’hagués, i qualsevol despesa d’enviament aplicable.

4.3 Poder completar el procés de compra, has d’abonar l’import íntegre de la Comanda d’una sola vegada. Per això, pots facilitar-nos les dades d’una targeta de crèdit o de dèbit vàlida o fer ús d’un compte PayPal. Si ho prefereixes, pots realizar el pagament amb qualsevol de les formes de pagament que se t’ofereixen. Els mitjans de pagament seran: Targeta de crèdit o dèbit, o PayPal. No està permès utilitzar dades ni instruments de pagament de tercers. Encara que, no estem obligats a enviar els articles fins que hagem registrat el pagament complet de la compra. D’acord amb els resultats de la comprobació de la targeta, ens reservem el dret de no oferir-te certes formes de pagament i redirigir-te a unes altres.

4.4 Per introduir les dades d’una targeta has de tenir dret a usar-la i dita targeta ha de tenir suficients fons per cobrir el possible pagament. Només s’accepten pagaments des de comptes espanyols.

4.5 Tens la responsabilitat que la totalitat de les dades facilitades amb la finalitat de comprar productes siguin correctes, de que la targeta de crèdit o dèbit, utilitzada el pertanyin i que aquesta targeta disposi dels fons necessaris per cobrir el cost dels Productes. Ens reservem el dret de requerir una confirmació de la informació de pagament abans de realizar l’enviament de la Comanda.

4.6 La realització d’una Comanda en la Web implica l’acceptació d’aquests Termes i Condicions en la data de realització de la Comanda. Tens la responsabilitat de revisar l’última versió dels Termes i Condicions en realitzar la teva Comanda.

4.7 Acceptes rebre les factures i els abonaments de les meves devolucions única i exclusivament en format electrònic.

4.8 L’emissió de la teva Comanda constituirà l’execució i l’entrada en vigor d’un Contracte, a tots els efectes. Per la nostra part, estarem obligats a enviar-te els Productes sol·licitats i el Justificant de Recepció de la teva Comanda.

4.9 Iniciarem el procés d’enviament dels Productes en emetre el Acuse de Rebut de la Comanda. En dit Justificant de Recepció, et facilitarem informació sobre els Productes adquirits i el nombre de referència de la teva Comanda. En cas que els Productes no estiguin disponibles, ens posarem en contacte amb tu amb la finalitat de cancel·lar la Comanda i oferir-te Productes alternatius (d’aquesta manera hauràs de realitzar la Comanda de nou). Si no reps el Ustificant de Recepció, contacta amb nosaltres.

4.10 El document anomenat Correu de Confirmació de la Comanda contindrà la totalitat de detalls relatius a la teva compra.

4.11 Si, una vegada finalitzada la Comanda, descobreixes que conté alguna errada, posa’t en contacte amb contacto@joyeriagracia.com immediatament. No podem garantir la modificació de la Comanda segons les teves indicacions. Si desitges cancel·lar una Comanda de Productes no defectuosos, has de referir-te a la clàusula 7, més davall.

4.12 Adehala, S.L. es reserva el dret a modificar els preus dels seus productes. El preu de compra serà el vigent en el moment de tancar l’operació.

4.13 El Contracte fa referencia, únicament, als Productes que enumerem en el Correu de Confirmació de la Comanda.

4.14 Has de facilitar-nos, tant a nosaltres com a través de la nostra Web, informació correcta i no enganyosa. Així mateix, has d’informar-nos de qualsevol canvi que es produeixi en les teves dades.

5. Lliurament

5.1 Entregarem els Productes en l’adreça d’enviament que figuri en la teva Comanda.

5.2 No podem garantir una data exacta de lliurament ni en efectuar la Comanda ni en el Correu de Confirmació d’aquest. El t Termini de lliurament sol durar entre 5 i 7 dies laborables a partir de la data en la qual acceptem la Comanda, però no podem establir una data de lliurament fixa.

5.3 T’informarem de qualsevol retard en l’enviament de la Comanda. Encara que, en la mesura permesa per la llei, no ens responsabilitzem de les pèrdues, passius, costos, danys o càrrecs sorgits d’aquest retard.

5.4 En realitzar el lliurament de la Comanda, pot ser que es requereixe la signatura del destinatari. Comprova que el Producte no presenti errades evidents, defectes o danys abans de signar i conserva el resguard de lliurament per a possibles consultes futures.

5.5 No realitzem enviaments a les següents destinacions: Ceuta, Melilla i Illes Canàries. Si és el teu cas, també t’informarem utilitzant les dades de contacte que ens facilites en fer la Comanda i procedirem a la cancel·lació d’aquesta o a la modificació de l’adreça d’enviament.

5.6 Realitzem els enviaments en els nostres paquets estàndards. Els embalatges especials están sotmesos a un suplement.

5.7 Assumiràs els riscos relatius als Productes des del moment en el qual s’efectuï el lliurament, excepte en cas de retard de l’enviament per incompliment de les teves obligacions. En aquest cas, assumiràs els riscos en el moment en el qual s’hagués efectuat el lliurament de no haver-hi existit dit incompliment. Després de l’assumpció dels riscos, no ens responsabilitzem de la pèrdua ni la destrucció dels Productes.

5.8 Assegura’t de no danyar el contingut del paquet en obrir-ho, sobretot en cas d’usar instruments punxants.

5.9 Has d’assegurar-te de poder rebre la Comanda, sense retards indeguts i en l’horari establert de forma raonable.

6. No disponibilitat del Producte

6.1 Si el Producte no està disponible, sigui quin siga el motiu, i ja s’ha emè el Justificant de Recepció de la Comanda, ens posarem en contacte amb tu de forma immediata amb l’objectiu d’oferir-te un Producte similar o dur a terme la terminació del Contracte. La no aprovació de cap de les opcions dites implica l’acceptació del retard que Penguin sofrir els Productes (subjecte a la recepció de dits Productes o a l’esgotament d’aquests).

6.2 En cas de cancel·lació de la Comanda o d’esgotament dels Productes, et tornarem l’import abonat mitjançant la mateixa forma de pagament amb la qual ho reberes.

7. Cancel·lació per part del Client en cas de Productes no defectuosos

7.1 Els Productes adquirits en la nostra “web”, tenen un termini de devolució de 7 dies hàbils des del dia que es rep la comanda en casa, sempre que notifiquis la terminació del Contracte i la devolució del Producte, pel teu compte, en un termini superior a 24 hores des de la recepció d’aquest. Has de fer-nos arribar la notificació, per escrit o en qualsevol altre suport durador a:

Correu electrònic: contacto@joyeriagracia.com

Fax: 963125235

Correu postal:

Adehala, S.L.
Pl. Gràcia, 46 bajo.
08007-Barcelona

La notificació es considerarà lliurada el dia en el qual s’enviï. Una vegada disposes dels Productes, has de conservar-los de forma apropiada. Els Productes a retornar no poden estar usats.

Si desitges retornar el Productes, dirigeix-los a:

Adehala, S.L.
Pl. Gràcia, 46 bajo.
08007-Barcelona

Els productes han de retornar-se en el seu estat i embalatges originals.

7.2 D’acord amb la present clàusula 7, si efectues la cancel·lació una vegada notificada la intenció d’acabar el Contracte, et reemborsarem l’import abonat de forma immediata, en un termini màxim de 30 dies a partir de la cancel·lació.

8. Productes defectuosos

8.1 Garantim que:

a) El Producte es lliurarà en perfectes condicions i en la quantitat sol·licitada.

b) El Producte s’ajustarà a les característiques indicades de forma més recent, tal i com s’estableix en la Web o en la descripció dels materials del Producte en el moment de fer la Comanda.

8.2 Amb l’objectiu de poder oferir-te solucions respecte al Producte defectuós, pot ser que necessitem la teva col·laboració i et demanem que ens facilitis ràpidament la següent información relativa al Producte:

a) Explicació raonablement detallada dels defectes o danys que presenta el Producte.

b) Número de l’albarà de lliurament i d’altres informacions que ens puguin resultar raonablement útils.

8.3 Si, seons l’establert pel Contracte, dessitges que reparem o substituïm el Producte o et reemborsem l’import abonat, has d’assegurar-te de que el Producte:

a) No hagi estat utilitzat de forma incorrecta o negligent, no s’ha manipulat de forma inadecuada o imprudent i no hagi estat sotmès a condicions anormals o nocives.

b) No hagi estat implicat en cap accident o hagi sigut danyat en intentar reparar-ho o modificar-ho.

c) No s’hagi utilitzat de forma contrària a allò establert pel fabricant en les instruccions del Producte.

d) No s’hagi deteriorat pel desgast natural en la seva recepció.

En cas que el Producte no compleixi cap dels requisits esmentats, podem decidir, segons el nostre criteri, no reparar o substituir el Producte ni reemborsar-te l’import abonat i/o poder demanar-te que reintegris la totalitat de costos de transport i de revisió sorgits segons les tarifes estándard actuals. En la mesura permesa per la llei, no ens responsabilitzem de les pèrdues, passius, costos, danys o despeses que puguen resultar del procés.

9. Responsabilitat limitada

9.1 La dita clàusula 10 preval per sobre de la totalitat de clàusules restants i descriu la nostra Responsabilitat total i els teus recursos únics i exclusius respecte a:

a) El compliment, incompliment, suposat compliment o retard en el compliment dels presents Termes i Condicions o al Contracte o a la Web (ja siga de forma total o parcial).

b) Qualsevol aspecte relatiu als presents Termes i Condicions o a l’entrada en vigor o al compliment dels presents Termes i Condicions.

9.2 En el compliment de les nostres obligacions, establertes en els presents Termes i Condicions, el nostre únic haver és exercir una atenció i una habilitat raonables.

9.3 Adehala, S.L. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol errada en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta pàgina. Per dur a terme la compra dels productes oferts a la pàgina de Joieria Gràcia, l'usuari ha de registrar-se i acceptar els termes i condicions pertinents. Les informacions, continguts i dades de qualsevol classe a les pàgines d'aquest lloc web o les seves campanyes promocionals es revisen abans de la seva publicació. Encara que no és possible garantir que es trobin absolutament lliures d'errates, errades mecanogràfiques, defectes de composició i problemes equivalents, per la qual cosa Adehala, S.L. recomana als usuaris que estiguin atents a les possibles actualitzacions o rectificacions que el lloc web incorpori.

10. Garantia i gestió de reclamacions

10.1 Complirem les obligacions establertes en els presents Termes i Condicions amb una atenció i una habilitat raonables.

10.2 La satisfacció dels nostres clients és de màxima importància, per la qual cosa pots posar-te en contacte amb nosaltres en tot moment. Les nostres dades de contacte figuren en la nostra “Nota Legal”. Intentarem redirigir les teves consultes d’una forma raonablement ràpida i t’informarem de qualsevol novetat respecte a la teva consulta o queixa.

10.3 En cas de queixa, ens seria d’ajuda que ens facilitessis una descripció el més precisa possible del motiu de la teva queixa i, si la hi hagués, una còpia de la teva Comanda o el número de Comanda que figura en el Correu de Confirmació. Si no reps resposta en els 5 dies laborables posteriors, posa’t en contacte amb nosaltres de nou. En certes ocasions, pot succeir que els teus correus electrònics siguin redirigits automàticament a la nostra bústia de spam o que tu no rebis els nostres pel mateix motiu.

11. Protecció de dades

Consulta l’apartat “Política de privacitat” en la nostra web.

12. Publicitat en la Web

12.1 Farem tot el que estigui en la nostra mà per complir les regulacions relatives a la pàgina estipulades per les autoritats existents en matèria de publicitat.

13. General

13.1 Mantindrem un registre de les teves Comandes i dels presents Termes i Condicions durant un termini màxim de sis anys a partir de l’acceptació de cada Comanda. Encara que, per a futures consultes, et recomanem imprimir i conservar una còpia dels presents Termes i Condicions, de les teves Comandes, del Justificant de Recepció i del Correu de Confirmació de la Comanda.

13.2 No asignaràs, transmetràs, substituiràs, encomenaràs, subcontrataràs, crearàs un fideïcomís, confiaràs ni utilitzaràs els presents Termes i Condicions o un contracte ni els drets i obligacions estipulats sota els presents termes i Condicions o sota un Contracte.

13.3 Cap dels punts dels presents Termes i Condicions o d’un contracte donarà lloc o podrá donar lloc a una societat, una agència o una relació de tipus ocupador o empleat entre nosaltres i tu.

13.4 Cap tercera persona no implicada en els presents Termes i Condicions o en el contracte adquirirà cap dret ni podrá beneficiar-se de dits drets encara que la dita tercera persona hagi confiat en els presents Termes i Condicions o en el contracte o hagi declarat la seva conformitat amb aquests.

13.5 Aquests Termes i Condicions es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per la resolució dels conflictes i amb la renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Esmena dels Termes i Condicions comercials generals.

Ens reservem el dret d’esmenar els presents Termes i Condicions en qualsevol moment. Tota esmena dels presents Termes i Condicions es publicarà online. Encara que, la ininterrupció de l’ús de la Web implicarà l’acceptació dels nous Termes i Condicions.

Llei i jurisdicció espanyoles

Les presents Condicions d'ús i la teva utilització de la Web (així com la totalitat de relacions no contractuals sorgides de les Condicions d'ús i de la teva utilització de la Web i relatives a les mateixes) es regiran i interpretaran segons les lleis espanyoles. Estàs sotmès a la jurisdicció exclusiva dels tribunals espanyols per solucionar qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de les presents Condicions d'ús.

Adehala, S.L. (Joieria Gràcia)

s