Joieria Gracia

Joiería Gràcia
Pg. Gracia, 46 bajo
08007 Barcelona
Tf. 96 215 55 51

Español | Clients | Contacte

Nota legal

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment d’allò establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Nom / Denominació social Adehala S.L.
CIF / NIF B-59.167.528
Activitat / Objecte social
Domicili social / professional Pg. Gràcia, 46 bajo - 08007 Barcelona
Telèfon 96 215 55 51
FAX 96 215 69 71
Adreça de correu electrònic contacto @ joyeriagracia . com
Adreça web www.joyeriagracia.com
Dades d’inscripció en el registre mercantil / registre públic Registro Mercantil de Valencia tomo 5.348, libro 2.656 de la seccion General folio 46, hoja numero V-44.756 inscrpicion 3ª